čo znamená pri sobášnom zápise pod menom ženícha "Helén zsellé monek fin."


Zrejme ide o zlé prečítanie. Pravdepodobne tam je "Helén zsellérnek fia", teda syn želiarky Heleny.