vol egy


Zrejme vőleg. ako skratka od vőlegény, teda ženích, snúbenec.