V matrike o úmrtiach je text:Reto Martini Adamou Helena Adami.Ako začiatočník to neviem preložiť


Prvé slovo bude pravdepodobne Rcta, čo je skratka od Relicta, teda vdova. Celý preklad teda by mal byť vdova po Martinovi Adamovom (menom) Helena Adamiová. Nabudúce odporúčam obrátiť sa na naše fórum: http://forum.geni.sk/index.php