provisus


Zaopatrený (sviatosťami) - používané v matrikách zomrelých vo význame, že boli poskytnuté sviatosti - posledné pomazanie, svätá spoveď, sväté prijímanie...