Boina (Roina?) Kokosova majer


Najlepšie by bolo, keby ste zaslali odkaz na záznam. Domnievame sa, že ide o nesprávne prečítanie.