Vitrarius

Podstatné meno Meaning: glass-blower
Translation:
   Slovak - sklár
   Czech - sklář
   English - glass-blower
   German - Glasbläser
   Hungarian - üvegfújó, üvegfúvó


Navrhnite zmenu/doplnenie slova