mulgati


Zrejme máte na mysli časť slova "promulgati", teda "ohlásení", používané v sobášnych záznamoch vo význame uskutočnenia ohlášok pred sobášom.