custodis silvanum


Latinské slovo custodis má veľa významov. Dá sa preložiť ako strážca, ochranca, dozorca, strážny.
Druhé slovo bude mať zrejme pôvod v slove silva - les. 
custodis silvanum by preto mal byť lesný stráža.