debilis


Preklad slova debilis z latinčiny do slovenčiny je zmrzačený, postihnutý, alebo slabý. Vo význame "slabý" sa používalo najmä v súvislosti s príčinou úmrtia kojencov.