vita


Preklad slova vita z latinčiny znamená život.