helicta


Zrejme ide o nesprávne prečítané slovo "hectica", čo znamená "horúčka".