parochia


Preklad slova parochia z latinčiny do slovenčiny je farský.