čo je arcula


Preklad slova arcula z latinčiny do slovenčiny je hruď.  Avšak zrejme máte na mysli skratku od slova arcularius, čo je stolár.