čo znamena slovo contrahente


Preklad slova cotrahente z latinčiny do slovenčiny je uzatváranie zmlúv.