dispensatione


Preklad slova dispensatione z latinčiny do slovenčiny je výnimka, používa sa v matrikách vo význame dišpenz (od ohlášok, kvôli pokrvnému príbuzenstvu).