Professor gymnasii

Meaning:
Translation:
   Slovak - Gymnaziálny profesor
   German - Gymnasialprofessor
   Old Hungarian - Gimnáziumi tanár


Navrhnite zmenu/doplnenie slova