Professor gymnasii realis

Meaning:
Translation:
   Slovak - Profesor reálneho gymnázia
   Old Hungarian - Reálgimnáziumi tanár

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova