Praelatus Suae Sanctitatis

Meaning:
Translation:
   Slovak - Pápežský prelát
   Old Hungarian - Pápai prelátus

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova