Praefectus militaris stabalis

Meaning:
Translation:
   Slovak - Štábny dôstojník
   Old Hungarian - Törzskari tiszt

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova