Magistra in schola civica

Meaning:
Translation:
   Slovak - Ucitel'ka meštianskej školy
   Old Hungarian - Polgári iskolai tanítónő

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova