hydrops

Meaning: dropsy (edema; accumulation of fluids usually due to heart or kidney failure)
Translation:
   Slovak - vodnatieľka (edém, hromadenie tekutín zvyčajne v dôsledku srdcového alebo zlyhania obličiek)
   English - dropsy (edema; accumulation of fluids usually due to heart or kidney failure)
   Hungarian - vizi betegség
   Old Hungarian - vízkórság

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova