Hydrocephalus acutus

Meaning: Hydrocephalus
Translation:
   Slovak - vodnatenie mozgu, hydrocefalus
   Czech - hydrocefalus
   English - Hydrocephalus
   German - Wasserkopf
   Hungarian - vízfejűség, hidrokefália
   Old Hungarian - Agyvizkór

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova