fratres carnales

Meaning: paternal siblings
Translation:
   Slovak - súrodenci pochádzajúci od jedného otca
   Czech - sourozenci z otcovy strany
   English - paternal siblings
   German - väterliche Geschwister
   Hungarian - apáról való testvérek

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.

Words from the same category

nativitas
Amalia
Godefredus
Gustavus
non scitum


Navrhnite zmenu/doplnenie slova