conditio

Meaning: status (in relation nobility - subject)
Translation:
   Slovak - stav (aj vo vzťahu šľachta - poddaný)
   Czech - stav (i ve vztahu šlechta - poddaný)
   English - status (in relation nobility - subject)
   German - Status (im Verhältnis Adel - Thema)
   Hungarian - állapot

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova