abavus

Meaning: grandfather, male ancestor (in general)
Translation:
   Slovak - pradedo, predok mužského pohlavia (všeobecne)
   Czech - pradědeček, předek mužského pohlaví (obecně)
   English - grandfather, male ancestor (in general)
   German - Großvater, männlichen Vorfahren (im allgemeinen)
   Hungarian - ős

Similar words

avus
Abbas

Words from the same category

sponsor
Dominicus
Alexander
Adamus
conjugata


Navrhnite zmenu/doplnenie slova