kisbirtokos

Podstatné meno Meaning:
Translation:
   Slovak - maloroľník
   Hungarian - kisbirtokos

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova