civis/ plurál cives

Podstatné meno Meaning:
Translation:
   Slovak - obyvateľ/-lia, mešťan/-ia
   Hungarian - Polgár

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova