actuarius

Podstatné meno Meaning:
Translation:
   Slovak - pisár, zapisovateľ, tajomník
   Czech - písař, tajemník
   Old Hungarian - tollnok

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova