morbilli

Podstatné meno Meaning: Measles
Translation:
   Slovak - osýpky, virózne infekčné ochorenie
   Old Slovak - sypanice
   Czech - spalničky
   English - Measles
   German - Masern
   Hungarian - Kanyaró

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova