colonus

Meaning: farmer who owns land (inhabitant in general? )
Translation:
   Slovak - roľník (vo význame poddaného hospodáriaceho na aspoň 1/8 usadlosti)
   English - farmer who owns land (inhabitant in general? )
   Hungarian - gazda, földműves, mezőgazdasági termelő
   Old Hungarian - pór


Navrhnite zmenu/doplnenie slova