admodum reverendus

Meaning:
Translation:
   Slovak - veľadôstojný, velebný (v oslovení, k titulom)
   Hungarian - főtisztelendő


Navrhnite zmenu/doplnenie slova