Summus iudex militaris

Meaning:
Translation:
   Slovak - Generál v justičnej službe
   Old Hungarian - Tábornokhadbíró

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova