Subprior

Meaning:
Translation:
   Slovak - Zástupca predstaveného (kláštora)
   German - Unterprior
   Old Hungarian - Alperjel

Similar words

Superior


Navrhnite zmenu/doplnenie slova