Regens convictus

Meaning:
Translation:
   Slovak - Správca konviktu (konvikt = študentský výchovný ústav)
   Old Hungarian - Konviktusi kormányzó

Similar words

Subregens convictus


Navrhnite zmenu/doplnenie slova