Ptochotrophus

Meaning:
Translation:
   Slovak - Správca útulku pre chudobných
   Old Hungarian - Szegényházi gondnok

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova