Professor scholarum mediarum

Meaning:
Translation:
   Slovak - Profesor stredných škôl
   Old Hungarian - Középiskolai tanár

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova