Praepositus

Meaning:
Translation:
   Slovak - Prepošt
   Old Hungarian - Prépost


Navrhnite zmenu/doplnenie slova