Praefectus stationis ferrovialis

Meaning:
Translation:
   Slovak - Prednosta stanice (železničnej)
   German - Stationschef
   Old Hungarian - Állomásfőnök

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova