Praefectus officii statisticalis

Meaning:
Translation:
   Slovak - Prednosta štatistického úradu
   Old Hungarian - Statisztikai hivatali főnök

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova