Praefectus armamentarii

Meaning:
Translation:
   Slovak - Správca náraďovne
   Old Hungarian - Szertáros (katonai)

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova