Perill. ac G. D.

Meaning:
Translation:
   Slovak - veľactený a urodzený pán (šľachtic)
   Hungarian - Vitézlő és Nemzetes

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova