Parabolanus

Meaning:
Translation:
   Slovak - Ošetrovateľ liečebného ústavu pre choromyseľných
   German - Irrenanstaltswärter
   Old Hungarian - Elmegyógyintézeti ápoló

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova