Frumentarius

Meaning:
Translation:
   Slovak - 1. obchodník s plodinami (ovocím, obilím), pozri aj Frumentator
2. hospodársky správca na panskom majetku

   Old Slovak - kasnár
   Old Hungarian - Terménykereskedő

Similar words

Ferramentarius


Navrhnite zmenu/doplnenie slova