Docens in schola civica

Meaning:
Translation:
   Slovak - Učiteľ meštianskej školy
   Old Hungarian - Polgári iskolai tanitó

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova