Director officinae tabacariae

Meaning:
Translation:
   Slovak - Riaditeľ tabakovej továrne
   German - Tabakfabriksdirektor
   Old Hungarian - Dohánygyári igazgató

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova