Colonellus-iudex militaris

Meaning:
Translation:
   Slovak - Plukovník v justičnej službe
   German - Oberstauditor
   Old Hungarian - Ezredes hadbíró


Navrhnite zmenu/doplnenie slova