Caprarius

Meaning:
Translation:
   Slovak - Pastier kôz
   Czech - pastevec koz
pastýř koz

   Old Hungarian - Kecskepásztor


Navrhnite zmenu/doplnenie slova