Alumnus convictus

Meaning:
Translation:
   Slovak - Chovanec konviktu (konvikt = študentský výchovný ústav)
   Old Hungarian - Konviktusi növendék

Similar words

Sorry, no results found. Please try again.


Navrhnite zmenu/doplnenie slova