provisus


zaopatrený (všetkými sviatosťami - pri úmrtí)