pater recte

Význam: Správny otec (použitie: pri oprave nesprávne zapísaného otcovho mena, alebo určenie aliasu)
Preklad:
   Slovak - Správny otec (použitie: pri oprave nesprávne zapísaného otcovho mena, alebo určenie aliasu)
   English - correct father (usage: to correct misspelling of father's name or identify alias? )

Podobné slová

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Slová z rovnakej oblasti

foemina
filius
Theodoricus
Josephus
nepos


Navrhnite zmenu/doplnenie slova